top of page

Předseda

Předseda je statutárním orgánem zastupující a jednající jménem občanské iniciativy Euro v Česku.

portret_full-4.jpg

Předseda

  • Facebook
  • Twitter
Předseda

Předsednictvo

Předsednictvo je poradním orgánem předsedy a reprezentativním orgánem především ve vnějších vztazích. Spoluurčuje politiku Eura v Česku a komunikuje jí navenek, reprezentuje v mediálním prostoru a odborných kruzích, tvoří a pečuje o dobré jméno a legitimitu a podílí se na tvorbě komunikační strategie.

Prouza_portret.jpg
peksa.jpg

Člen Předsednictva

  • Facebook
  • Twitter

Člen Předsednictva

  • Facebook
  • Twitter

Výkonná rada

Výkonná rada aktivně zajišťuje chod a spoluurčuje a provádí politiku Eura v Česku. Může svými usneseními ukládat orgánům a organizačním jednotkám úkoly. Také: přijímá a vylučuje členy Eura v Česku, jmenuje a odvolává regionální koordinátory, spoluvolí předsedu Eura v Česku, v odůvodněných případech odvolává členy předsednictva, ustavuje a zrušuje organizační jednotky, schvaluje rozpočet, výroční zprávu a v případě indispozice předsedy i místopředsedy vykonává jejich roli jako kolektivní orgán.

1610920274552.jpg

CFO, Člen Výkonné rady

Jiří Provázek.jpg

Člen Výkonné rady

zakič.jpg

Člen Výkonné rady

Koordinátoři

Koordinátoři jsou určeni pro jednotlivá témata nebo regiony dle potřeby.

IMG_8311.HEIC
Štěpán Jančík.jpg
Jiří Daniel Trávníček HQ_edited.jpg

Jakub Bednář

Koordinátor petičních míst

Regionální koordinátor

Ústecký kraj

Regionální koordinátor

Zlínský kraj

Členská základna

Členská základna je základní organizační jednotkou Eura v Česku. Má vliv na složení orgánů a politiku Eura v Česku. Mj.: schvaluje úpravu stanov, statuty orgánů, volí členy předsednictva, má přístup k materiálům apod. Členové Eura v Česku mohou mít přidělené funkce, role nebo organizační jednotky. Mohou kandidovat do orgánů Eura v Česku. Veřejně uvedeni jsou jen ti, kteří se zveřejněním členství souhlasí.

VEČEŘ Michael Pascal, Praha 8

PROVÁZEK Jiří, Praha 5

STREJC Daniel, Praha

SKÁLA Jakub, Praha

ŘEHÁČEK Petr, Praha

JANČÍK Štěpán, Kadaň

TRÁVNÍČEK Jiří Daniel, Uherské Hradiště

ŽILDKOVÁ Zuzana, Čtyřkoly

PEKSA Mikuláš, Praha

POSPÍŠIL Petr, Kroměříž

ŠKUTCHAN Josef, Rychnovek

DEVEREAUX Daniel, Praha

NAVRÁTIL Tomáš, Praha 6

OBERGRUBER Ondřej, Rumburk

GAJDA Filip, Veselí nad Moravou

BRIM Andreas, Londýn

KOČÍ Dušan, Valtice

BERNARDI Simona, Ostrava

KAZÍK Adam, Prakšice

SLAVÍČEK David, Brno

MATUŠKOVÁ Svatava, Třebíč

JELÍNEK Jan, Jindřichův Hradec

SEIDL Jan, Beroun

SLAVÍKOVÁ Kateřina, Brno

ABERL Tomáš, Brno

NIEBAUEROVÁ Jana, Brno

TELIČKA Pavel, Jevany

PROUZA Tomáš, Praha

BALCÁREK Filip, Opatovice nad Labem

RÁDL Matěj, Plzeň

ŠPADRNA Michal, Malé Žernoseky

BEDNÁŘ Jakub, Horní Jelení

ŠTOREK Michal, Praha

bottom of page