Podpořte nás

Náš spolek je neziskový a je  financován z příspěvků dárců. Bez této iniciativy se v příštích letech Česká republika zřejmě k přijetí eura neposune. Proto vás vyzýváme, přispějte jakoukoliv částkou na náš transparentní účet, abychom tuto službu společnosti mohli konat. O jejích výsledcích a naložení s vašimi dary budete informováni prostřednictvím pravidelných veřejných čtvrtletních zpráv o činnosti spolku.

S poděkováním

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

Prezident spolku

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku s IČ: 085 35 388

© 2019, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon