Podpořte nás

Naše iniciativa je nezisková a je  financována z příspěvků dárců. Bez této iniciativy se v příštích letech Česko zřejmě k přijetí eura neposune. Proto vás vyzýváme, přispějte jakoukoliv částkou na náš transparentní účet, abychom tuto službu společnosti mohli konat. O jejích výsledcích a naložení s vašimi dary budete informováni prostřednictvím průběžných zpráv o naší činnosti a výročních zpráv.

S poděkováním

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

Předseda spolku

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku s IČ: 085 35 388

© 2021, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon