top of page

Proč euro?

Jsme přesvědčeni, že výhody přijetí Eura drtivě převyšují nevýhody. Shlédněte naše hlavní argumenty proč přijmout Euro – druhou nejsilnější měnu světa.

Prosperita ekonomiky

Česko je exportní ekonomika. Export nás živí a když prosperují firmy, prosperují i občané (vyšší mzdy, více pracovních míst, vyšší příjmy státu). Největším obchodním partnerem Česka je eurozóna. Přijetím € výrazně zredukujeme současná kurzová rizika a firmám odpadnou transakční náklady a náklady na kurzové zajištění. Ušetřené peníze mohou použít na investice i růst mezd. Zároveň dojde k vyrovnání úrokového diferenciálu, kdy v korunách je přístup k financování firem několikrát dražší než v eurech, což se projevuje na cenách finálních českých výrobků, které snižují českou konkurenceschopnost. Přijetí € tak zvýší konkurenceschopnost českých firem na evropském trhu.

Levnější život

Velké firmy i stát nyní šetří tím, že si půjčují v €, protože úvěry v € jsou levnější než v korunách. Běžní občané ale nemohou a tak si např. na hypotékách připlácí několikanásobně vyšší úroky než sousedé z eurozóny.

Podobně je to u cen zboží, kde si obchodníci většinou přidávají do ceny rizikovou kurzovou přirážku. Při srovnání stejných nákupů se sousedy z eurozóny je opět vidět, že si Češi za korunu připlácí. V cenách jsou promítnuty i vyšší náklady českých výrobců popsané v odstavci výše. Přijetí € odstraní všechny vyjmenované příčiny vyšších cen v Česku a navíc zvýší cenovou transparentnost. Vyšší cenová transparentnost zvýší konkurenceschopnost a ta bude tlačit na snižování cen. Kromě běžných nákupů ale ušetříme i při cestování, a to nejen při směnách mezi korunou a €, kdy náklady nejsou nikdy nula, ale i u zájezdů, které nakupují cestovní kanceláře i agentury v €, takže si kurzové náklady promítají do cen pro koncové zákazníky. Podobně by € Čechům zlevnilo a usnadnilo i studium nebo práci v zahraničí.

Ochrana úspor

Již druhá ekonomická krize v Evropě ukázala, že eurozóna má oproti Česku poloviční inflaci. Od vzniku eura zároveň koruna ztratila o polovinu vyšší hodnotu než €. Válka také ukázala, že s eurem by se utíkalo lépe než s hřivnou, což platí pro všechny měny střední a východní Evropy. Úspory v korunách mohou být v extrémních případech znehodnoceny rychleji a více než v €.

Rozšířená suverenita

Česko patří mezi posledních 5 zemí z 27, které v EU nemají €, ani nejsou v ERM2. Přitom klíčová ekonomická rozhodnutí dělají právě země s €, nejen, protože jsou v drtivé většině, ale také proto, že mají společný zájem i pojítko. Česko se tak samo diskvalifikuje z těchto jednání. Přitom € má na naši ekonomiku výrazný vliv, zatímco Česko absencí v eurozóně má vliv na € nulový. To by se přijetím € změnilo. Přijetí € by rovněž bylo motivací pro nedokončené klíčové reformy, ke kterým v Česku stále chybí politická vůle a odvaha.

Bezpečnost

Přijetí € pomůže nejen v ochraně hodnoty úspor občanů a proti spekulativním útokům na korunu, ale zároveň nás více ukotví v EU. Bude těžší změnit naši prozápadní orientaci z vnějších i vnitřních vlivů.

bottom of page