top of page

Eurobankovky

V současnosti je většina eurobankovek již z druhé série "Europa", která je tištěna od roku 2013 a má posílené bezpečnostní a ochranné prvky oproti první sérii z roku 2002.

Aktuálně platí 7 nominálních hodnot: 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500. Jejich reálná hodnota je s výjimkou 500 € bankovky podobná jako u ekvivalentních českých bankovek.

Sériová čísla bankovek z aktuální série sestávají ze dvou čísel vytištěných na zadní straně bankovky: z vodorovného čísla vytištěného černě a svislého čísla vytištěného v odlišné barvě. Vodorovné číslo se skládá ze dvou písmen a deseti číslic. První písmeno označuje tiskárnu jednotlivých členských států eurozóny. 

Historie

 

Proces přípravy eurobankovek začal v listopadu 1994, kdy Rada Evropského měnového institutu, předchůdce Evropské centrální banky, požádala pracovní skupinu pro bankovky, aby navrhla ideové náměty na grafické ztvárnění celé série bankovek.

Aby nedošlo k hádkám mezi národy a bankovky protlačovaly ideu evropanství, nesměly na nich být použity národní prvky, ani významné konkrétní osoby evropských dějin. Proto byla zřízena expertní skupina složená ze zástupců historiků, výtvarníků, psychologů, numismatiků i grafiků. Ta doporučila radě Evropského měnového institutu, aby připravovaná sada eurobankovek nesla buď téma „Historická období a architektonické slohy“, nebo „Abstraktní a moderní motivy“. Rada Evropského měnového institutu doporučení přijala a v prosinci 1995 zároveň rozhodla, že nová měna ponese název euro.

Následně byla vypsána celoevropská veřejná soutěž na zpracování návrhů budoucích eurobankovek. Tyto návrhy musely respektovat požadavky na snadnou rozpoznatelnost jednotlivých bankovek, dokonalé propracování ochranných prvků, které by maximálně ztěžovaly padělání a hlavně vysokou estetickou úroveň, která byla zajistila kladný vztah veřejnosti k novým bankovkám.

Vítězství ve veřejné soutěži na grafickou podobou eurobankovek bylo nakonec přiznáno návrhu Roberta Kalina z Rakouské národní banky. 16. prosince 1996 byly vítězné návrhy představeny na summitu Evropské rady v Dublinu a přijaty. Dnešní eurobankovky tedy zachycují historická období a architektonické styly.

Bezpečnostní prvky

Pravost eurobankovek je možné jednoduše zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.

1. Plastický tisk:

Zkontrolujte hmatem papír bankovky. Na přední straně jsou při levém a pravém okraji bankovky hmatatelné krátké plastické čáry. Tyto čáry i nános barvy na hlavním motivu, nápisech a na velkém hodnotovém čísle jsou na pohmat silnější.

2. Vodoznak s podobiznou:
Nastavte bankovku proti světlu. Na levé straně se zobrazí podobizna Európy, hlavní motiv a hodnota bankovky.

3. Hologram s podobiznou:
Nakloňte bankovku. Na hologramu – stříbřitém proužku na pravé straně – se zobrazí podobizna Európy. Na proužku je vidět také hlavní motiv a hodnotové číslo bankovky.

4. Smaragdově zelené číslo
Nakloňte bankovku. Lesklé číslo v levém dolním rohu změní barvu ze smaragdově zelené na tmavě modrou a vytváří světelný efekt, který se při naklánění bankovky pohybuje nahoru a dolů.

Na stránkách ECB naleznete k bezpečnostním prvkům i přehledné animace infografiku v češtině.

 

Jednotlivé bankovky

Na všech bankovkách naleznete iniciály Evropské centrální banky ve všech jazycích států EU, název "euro" ve všech abecedách států EU (latinka, řecká abeceda, cyrilice), mapu Evropy, příslušný architektonický sloh a podpis buď předchozího prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho, nebo stávající prezidentky Christine Lagardeové.  

5 euro

Bankovka 5 € má šedou barvu a zobrazuje antiku (architekturu starověkého Řecka a Říma) od 8. století před naším letopočtem do 4. století našeho letopočtu.

10 euro

Bankovka 10 € má červenou barvu a zobrazuje románský sloh z 11. a 12. století.

20 euro

Bankovka 20 € má modrou barvu a zobrazuje gotiku z 13. a 14. století.

50 euro

Bankovka 50 € má oranžovou barvu a zobrazuje renesanci z 15. a 16. století.

100 euro

Bankovka 100 € má zelenou barvu a zobrazuje baroko a rokoko z období let 1600–1750.

200 euro

Bankovka 200 € má žlutou barvu a zobrazuje architekturu skla a oceli 19. století.

500 euro

Bankovka 500 € je specifická. Patří k bankovkám s nejvyšší hodnotou na světě. Na prvním místě je brunejská bankovka v hodnotě 10.000 BND (cca 170 000 Kč) a švýcarská bankovka v hodnotě 1000 CHF (cca 23 000 Kč). Poslední bankovky v hodnotě 500 € byly vytištěné v roce 2014 a do oběhu se nyní dostávají bankovky z těchto zásob. Podle statistik ECB se tyto bankovky na celkovém počtu eurobankovek v oběhu podílejí jen 2,4 procenty, na celkové hodnotě však více než 20 procenty. Na konci listopadu 2018 bylo v oběhu 521 milionů bankovek v hodnotě 500 euro. Bankovka má fialovou barvu a zobrazuje architekturu 20. století od roku 1930.

bottom of page