Dokumenty

Jedním z nástrojů šíření osvěty a informací o euru je tvorba a sdílení publikací. Veškeré dokumenty nabízíme zdarma ke stažení kliknutím na příslušnou ikonu.

Naše publikace

situační analýza.png

Situační analýza v otázce přijetí eura v ČR

Dokument popisuje vztah české politiky a české společnosti vůči euru ke konci září 2019. Nabízí proeurový pohled a východiska.

Euro a Česká republika

Euro a Česká republika

Chcete se dozvědět více o procesu přijetí eura v ČR? Kompilát z dostupného obsahu webu Ministerstva financí ČR (www.zavedenieura.cz) s aktualizovanými statistickými daty je shrnutím všech zásadních informací. V dokumentu se dočtete o výhodách, rizicích, povinnostech a plánu zavedení eura.

Historie a současnost eura

Zajímá vás historie eura a jeho fungování? Přečtěte si tento kompilát z dostupného obsahu webu Ministerstva financí ČR (www.zavedenieura.cz) s aktualizovanými statistickými daty.

Jedna měna pro jednu Evropu

Nejnovější brožura Evropské komise o cestě k euru.

Sdílené publikace

Příprava České republiky na zavedení eura

Brožura Ministerstva financí ČR z let minulých heslovitě popisuje plánovaný proces a zásady přijetí eura v ČR.

Jedna_měna_pro_jednu_Evropu.png
stručný průvodce eurem.png

Stručný průvodce eurem

Brožura vysvětluje, jak euro vzniklo, ve kterých zemích se používá, jaké jsou jeho výhody a jak je spravováno. Dozvíte se řadu informací, které jste možná nevěděli. V brožuře najdete i plakát, na kterém jsou pro ilustraci uvedeny hlavní milníky na cestě k euru.

Bylo zavedení eura příčinou zvýšení cen?

Brožura Evropské komise popisující zkušenost se zavedením eura z pohledu vnímání vs. skutečnosti růstu cen.

© 2019, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon