portret_full-4.jpg

Michael Pascal VEČEŘ

  • Facebook
  • Twitter

Předseda

Narodil jsem se v Praze v roce 1988. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval dvě fakulty na Českém vysokém učení technickém v Praze. Veřejný život a státní správa mě zajímaly odjakživa.

 

Za diplomovou práci na téma modernizace veřejné správy jsem obdržel cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol brněnské techniky a mladé talentované pracovníky AV ČR, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, jež jsem přebíral z rukou Václava Hampla, Jiřího Drahoše a dalších vážených osobností.

Po dokončení studia jsem pracoval 3 roky na Ministerstvu pro místní rozvoj jako projektový manažer v evropských fondech, následně v podobných agendách také na Úřadu vlády a Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde jsem nyní vedoucím oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví.

V roce 2019 jsem kandidoval za hnutí HLAS ve volbách do Evropského parlamentu s cílem učinit z České republiky ještě lepší místo pro život v jádru evropské integrace.

Jedním z pilířů Evropské unie a vnitřního trhu, který zajišťuje prosperitu a blahobyt nám všem, je společná měna. Řídím se simplifikací: "Jeden trh, jedna měna!" Euro v Česku však prosazuji nejen proto, abychom prosperovali z jeho ekonomicko-politických benefitů, ale především proto, abychom vrátili do našeho prostoru morální chování a zodpovědnost - k přijetí eura jsme se zavázali a kritéria pro něj plníme, přestaňme si tedy lhát a hledat vykutálené obezličky. Už kvůli sobě samým, abychom nebyli pouze národem kverulantů, ale konstruktivními partnery, kteří se umí podílet a přicházet s dobrými nápady, které pak prosadí ne zatvrzelostí, nýbrž expertízou a diplomacií.