top of page
portret_full-4.jpg

Michael Pascal VEČEŘ

  • Facebook
  • Twitter

Předseda

Narodil jsem se v Praze v roce 1988. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval dvě fakulty na Českém vysokém učení technickém v Praze. Veřejný život a státní správa mě zajímaly odjakživa.

Již 10 let pracuji pro stát v koordinačních, analytických a strategických pozicích, kde jsem se převážně zabýval problematikou EU fondů a jejich financováním. Už v té době jsem narážel na úskalí související s převody prostředků mezi evropským rozpočtem v eurech a českým rozpočtem v korunách. Tyto transakce často měly negativní dopady a náklady, které v konečném důsledku mohly ovlivnit kvalitu projektů konečných příjemců.

Jsme země v srdci Evropy s otevřenou ekonomikou, která nám zajišťuje prosperitu. Většina našeho exportu směřuje na společný evropský trh, a přesto ani 18 let po vstupu do EU nemáme společnou evropskou měnu euro, která by usnadnila našim firmám obchod a zvýšila jejich konkurenceschopnost. Jde ale i o ochranu našich úspor, cenu zboží a stabilitu kurzu. Proto bychom se otázkou přijetí eura měli zabývat seriózněji.

bottom of page