top of page

Euro v Česku je nezávislou občanskou iniciativou, v níž se spojili zastánci přijetí eura v Česku k související aktivní a obecně prospěšné činnosti. Připravíme Česko na přijetí eura, mj. prostřednictvím zvyšování informovanosti občanů pořádáním debat a další osvětové činnosti.

Kdo jsme?

Podepište petici pro euro:

Můžete podepsat online přes Portál občana, nebo vytisknout arch, sehnat podpisy a poslat nám ho na adresu: Adam Hanka, Na Dlouhém lánu 343/34, 160 00 Praha 6.

Podporují nás:

Zůstaňte v obraze

Odebírejte náš newsletter a sledujte nás na sociálních sítích:

Nadcházející akce

V této chvíli nejsou žádné plánované události

Chcete nás podpořit?

Jsme nezisková iniciativa fungující z příspěvků dárců. Bez naší snahy se v příštích letech Česko zřejmě k přijetí eura neposune. Proto vás vyzýváme, přispějte jakoukoliv částkou na náš transparentní účet, abychom tuto službu společnosti mohli konat.

Kontaktujte nás

Veškeré náměty, připomínky nebo zájem o partnerství či jinou formu spolupráce jsou vítány a můžete nás kontaktovat na emailové adrese: info@eurovcesku.eu

Transparentní účet: 80202488 / 2010

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku s IČ: 085 35 388

bottom of page