top of page

Euro v Česku je nezávislou občanskou iniciativou, v níž se spojili zastánci přijetí eura v Česku k související aktivní a obecně prospěšné činnosti. Připravíme Česko na přijetí eura, mj. prostřednictvím zvyšování informovanosti občanů pořádáním debat a další osvětové činnosti.

Nadcházející akce:

V této chvíli nejsou žádné plánované události

Chcete vědět víc a zůstat v obraze?

Odebírejte náš newsletter a sledujte nás na sociálních sítích:

Chcete nás podpořit?

Chcete nás kontaktovat?

Veškeré náměty, připomínky nebo zájem o partnerství či jinou formu spolupráce jsou vítány a můžete nás kontaktovat na emailové adrese:

Podpořte nás

Naše iniciativa je nezisková a je  financována z příspěvků dárců. Bez této iniciativy se v příštích letech Česko zřejmě k přijetí eura neposune. Proto vás vyzýváme, přispějte jakoukoliv částkou na náš transparentní účet, abychom tuto službu společnosti mohli konat. O jejích výsledcích a naložení s vašimi dary budete informováni prostřednictvím průběžných zpráv o naší činnosti a výročních zpráv.

S poděkováním

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

Předseda spolku

podpis_edited_edited.png

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku s IČ: 085 35 388

bottom of page