Euro v Česku je nezávislou občanskou iniciativou, v níž se spojili zastánci přijetí eura v Česku k související aktivní a obecně prospěšné činnosti. Připravíme Česko na přijetí eura, mj. prostřednictvím zvyšování informovanosti občanů pořádáním debat a další osvětové činnosti.

Nadcházející akce:

 • Debata bývalých ministrů financí Česka a Slovenska
  12. 5. 20:15 – 21:15
  Facebook
  Hosté: Ivan Pilip, ekonom, ministr financí ČR 1997-1998 Ivan Mikloš, ekonom, ministr financí SR 2002-2006,2010-2012 Lukáš Kovanda, ekonom Moderuje: Michael Pascal Večeř, předseda Euro v Česku
 • Euro a národní banky? Debata viceguvernérů.
  25. 5. 20:15 – 21:15
  Facebook
  Debata viceguvernérů české a slovenské národní banky. Hosté: Marek Mora - Česká národní banka Ľudovít Ódor - Národní banka Slovenska Luděk Niedermayer - bývalý viceguvernér ČNB Moderuje: Michael Pascal Večeř, předseda Euro v Česku

Euro v Česku na sociálních sítích

Kontaktujte nás

Veškeré náměty, připomínky nebo zájem o partnerství či jinou formu spolupráce jsou vítány a můžete nás kontaktovat na emailové adrese:

Podpořte nás

Naše iniciativa je nezisková a je  financována z příspěvků dárců. Bez této iniciativy se v příštích letech Česko zřejmě k přijetí eura neposune. Proto vás vyzýváme, přispějte jakoukoliv částkou na náš transparentní účet, abychom tuto službu společnosti mohli konat. O jejích výsledcích a naložení s vašimi dary budete informováni prostřednictvím průběžných zpráv o naší činnosti a výročních zpráv.

S poděkováním

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

Předseda spolku

podpis_edited_edited.png

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku s IČ: 085 35 388