Věděli jste?

O spolku

Absence ČR v eurozóně je za současných podmínek nevýhodná. Vláda by měla neprodleně začít měnit veřejné mínění. Avšak politický zájem ve formě populismu, stejně jako v roce 2006, i nyní převyšuje ekonomické zájmy země a ignoruje odborná doporučení. Proto jsme založili spolek EURO V ČESKU.

Náš spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci přijetí eura k aktivní činnosti na jeho přijetí, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné a osvětové činnosti.

Naším účelem je moderovat občanskou iniciativu s cílem mobilizace proeurového veřejného mínění. Aby se nám to povedlo, zajistíme iniciaci vyvážené diskuze o přijetí eura prostřednictvím popularizace eura, zvýšení povědomí a informovanosti občanů a vyvrátíme dezinformace a nepravdy ve veřejném prostoru.

Za tímto účelem jsme připravili projekt s názvem "Občanská iniciativa vedoucí k politickému přijetí eura v České republice. Projekt je otevřený a transparentní a má za cíl zprostředkovat všem občanům objektivní, nezkreslené a pravdivé informace o společné měně euro a zapojení České republiky. Více o tomto projektu se dozvíte zde.

Kromě realizace zmíněného projektu náš spolek nabízí pořádání besed, kulatých stolů, osvětových seminářů a workshopů na téma přijetí eura v České republice, kde se mohou účastníci dozvědět všechny informace, které je v tomto ohledu zajímají. Více o této aktivitě se dozvíte zde.

Náš spolek je neziskový a je  financován z příspěvků dárců. Bez této iniciativy se v příštích letech Česká republika zřejmě k přijetí eura neposune. Proto vás vyzýváme, přispějte jakoukoliv částkou na náš transparentní účet, abychom tuto službu společnosti mohli konat. O jejích výsledcích a naložení s vašimi dary budete informováni prostřednictvím pravidelných veřejných čtvrtletních zpráv o činnosti spolku.

S poděkováním

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

Prezident spolku

© 2019, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon