top of page

Euro v regionech

V tak zásadní otázce, jako je přechod na novou měnu je nutné národního konsenzu. Proto je Euro v Česku celostátním spolkem, který klade zásadní důraz na zastoupení ve všech regionech. Za tímto účelem jsou v jednotlivých krajích jmenováni z řad místních aktivních občanů regionální koordinátoři spolku, kteří se svými znalostmi a s přihlédnutím právě na místní specifika v daných regionech koordinují činnost spolku. Jejich role je být kontaktními osobami pro všechny, kteří mají zájem nebo se potřebují dozvědět informace o euru, propagace spolku a jeho činnosti, kterou je především vzdělávání a osvěta ohledně přínosů i rizik spojených s přijetím společné měny euro a vyvracení nepravdivých zpráv, které jsou záměrně šířeny, aby u občanů vzbuzovaly strach a oslabovaly silné postavení České republiky ve sjednocující se Evropské unii.

mapa_krajů_2020.png

Regionální koordinátoři

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

Michael Pascal Večeř

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

portret_full-4.jpg

Prezident spolku

Narodil jsem se v Praze v roce 1988. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval dvě fakulty na Českém vysokém učení technickém v Praze. Veřejný život a státní správa mě zajímaly odjakživa.

 

Za diplomovou práci na téma modernizace veřejné správy jsem obdržel cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol brněnské techniky a mladé talentované pracovníky AV ČR, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, jež jsem přebíral z rukou Václava Hampla, Jiřího Drahoše a dalších vážených osobností.

Po dokončení studia jsem pracoval 3 roky na Ministerstvu pro místní rozvoj jako projektový manažer v evropských fondech, následně v podobných agendách také na Úřadu vlády a Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde jsem nyní vedoucím oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví.

V roce 2019 jsem kandidoval za hnutí HLAS ve volbách do Evropského parlamentu s cílem učinit z České republiky ještě lepší místo pro život v jádru evropské integrace.

Jedním z pilířů Evropské unie a vnitřního trhu, který zajišťuje prosperitu a blahobyt nám všem, je společná měna. Řídím se simplifikací: "Jeden trh, jedna měna!" Euro v Česku však prosazuji nejen proto, abychom prosperovali z jeho ekonomicko-politických benefitů, ale především proto, abychom vrátili do našeho prostoru morální chování a zodpovědnost - k přijetí eura jsme se zavázali a kritéria pro něj plníme, přestaňme si tedy lhát a hledat vykutálené obezličky. Už kvůli sobě samým, abychom nebyli pouze národem kverulantů, ale konstruktivními partnery, kteří se umí podílet a přicházet s dobrými nápady, které pak prosadí ne zatvrzelostí, nýbrž expertízou a diplomacií. 

David Slavíček

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

David Slavíček

David Slavíček.jpg

+420 775 074 688

Regionální koordinátor pro Jihomoravský kraj

Narodil jsem se 7. dubna 1995 v Brně. V roce 2014 jsem úspěšně odmaturoval na Gymnáziu v Moravském Krumlově, kde se počala i má politická činnost. Aktuálně studuji při zaměstnání Teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Po střední škole jsem začal pracovat v nejnavštěvovanějším obchodě s elektronikou v Brně, kde jsem se vypracoval na pozici Provozního manažera, zároveň s tím jsem pracoval i jako operátor na help-line DPMB. V současnosti pracuji jako Technical Shift Leader v IT společnosti embed/IT.

V roce 2014 jsem se stal členem TOP 09, jejímž členem jsem i dnes. Byl jsem zvolen předsedou TOP 09 Moravský Krumlov, aktuálně jsem předseda TOP 09 Brno – Bystrc.

 

Jelikož jsem občanem ČR, tím pádem i EU, nechci se cítit jako poloviční občan. Vyznávám stejné hodnoty, které vyznává EU, rád bych používal společnou měnu, díky které se budu cítit jako plnohodnotný občan EU.

Svatava Matušková

KRAJ VYSOČINA

Mgr. Svatava Matušková

svatava.png

Regionální koordinátorka pro Vysočinu

Narodila jsem se 4. dubna 1985 v Třebíči. Vystudovala jsem PedF Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – psychologie, a od té doby působím jako středoškolská učitelka, nyní na Střední škole stavební Třebíč. Mám zkušenosti s výukou také na základní škole, kromě toho jsem vedla svůj předmět i na Masarykově univerzitě. Dlouhodobě spolupracuji s CERMAT coby certifikovaný hodnotitel písemných prací z českého jazyka. Jsem činná v krajském metodickém kabinetu projektu SYPO a okrajově se věnuji korekturám a copywritingu.

Považuji za důležité občansky se angažovat, zajímat se o svět kolem sebe a pomáhat, je-li to možné a žádoucí. Podílela jsem se proto na vedení volební kampaně do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2017 jako asistentka lídra TOP 09 pro Vysočinu. V komunálních volbách v roce 2018 jsem byla volební manažerkou hnutí PRO ZNOJMO a pomohla mu ke třetímu místu. V roce 2017 jsem byla zvolena regionální předsedkyní TOP 09 Třebíč a v roce 2018 krajskou místopředsedkyní TOP 09 Vysočina.

Absolvovala jsem systemický psychoterapeutický výcvik, plánuji otevření malé soukromé praxe. Naplňovala mě též pozice dobrovolníka v Masarykově onkologickém ústavu či lektora v projektu Pečuj doma.

Zavedení eura podporuji, protože chci, aby Česká republika byla nedílnou součástí evropského dění a měla na něj větší vliv. Z jednotné měny bude profitovat trh, tedy potažmo občané. Jednotnost je kruciální podmínkou evropské integrace a my máme příležitost stát se kredibilním a atraktivním partnerem. Zasloužili bychom si jet v rychlém pruhu, nikoli klusat po prašné cestě.

Jiří Provázek

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Jiří Provázek.jpg

Jiří PROVÁZEK

Regionální koordinátor pro Královéhradecký kraj

Narodil jsem se v roce 1993 v Hradci Králové. Po vystudování místního gymnázia jsem absolvoval ČVUT v Praze a nyní pracuji jako řídící letového provozu.

 

Mám hodně rád cestování a to pro mě také byl první důvod, proč jsem uvítal myšlenku společné evropské měny, která cestování všem občanům zjednodušuje.

Společná evropská měna má ale i makroekonomické výhody. Zvláště v dobách globálních krizí oceňuji mnohem nižší volatilitu eura oproti koruně, která není zrovna bezpečným přístavem pro investory.

 

Euro, větší integrace a ukotvení v rámci Evropské unie nás dělá silnějšími i na poli globálního obchodu a mocenských paktů.

 

Považuji se za kosmopolitního člověka a proto si myslím, že pro blaho lidstva i světa je třeba hranice a bariéry mezi státy bourat a ne je stavět.

Štěpán Jančík

ÚSTECKÝ KRAJ

Štěpán Jančík.jpg

Štěpán JANČÍK

Regionální koordinátor pro Ústecký kraj

Narodil jsem se 3.12.1999 v Kadani. V roce 2019 jsem úspěšně maturoval na zdejším gymnáziu a nyní druhým rokem studuji na fakultě strojní ZČU v Plzni. Mezi mé záliby patří technika a mezinárodní vztahy.

 

Už od mládí se zajímám o dění okolo mě a ve světě. i proto jsem se v roce 2019 stal členem ODS v Kadani. Je to strana, které vděčíme za členství v NATO a EU a která dala základy fungování našeho státu v téměř všech oblastech.

 

Projekt evropské integrace podporuji a s tím souvisí i má podpora eura v ČR. Euro nás posune k vyspělejšímu státu ukotvenému v nejdemokratičtější části světa a umožní nám větší ekonomický rozvoj díky lepšímu propojení na trh Eurozóny, zrušení transakčních nákladů nebo eliminaci kurzovních výkyvů.

 

Jako vlastenec si uvědomuji geopolitickou situaci ČR a když si mám vybrat mezi EU, Čínou a Ruskem, bez váhání volím EU.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Jiří Daniel
Jiří Daniel Trávníček HQ_edited.jpg

Jiří Daniel Trávníček

Regionální koordinátor pro Zlínský kraj

Narodil jsem se 8. července 2002 v Uherském Hradišti. Momentálně studuji Gymnázium J.A. Komenského v Uherském Brodě. Zajímám se o svět vědy a techniky, ale hlavně o veřejné dění a politiku.

 

Jsem aktivním členem školního parlamentu, nebojím se vedení školy přednést svůj názor. Účastním se debatních soutěží, kde se snažím zlepšovat své rétorické schopnosti, protože v dnešní době plné internetové komunikace se schopnost mluvit vytrácí.

 

V roce 2018 jsem se stal členem Mladých demokratů, největší nezávislé mládežnické politické organizace v ČR, následně jsem v Uherském Brodě založil místní klub a byl zvolen jeho předsedou. Naším cílem je, aby se co nejvíce mladých lidí zajímalo o dění ve světě i u nás. Pořádáme zajímavé debaty se studenty a vedením města, přednášky a také organizujeme simulace Evropského parlamentu.

 

Euro podporuji, protože nám přinese spoustu výhod, ať už pro firmy, kterým se výrazně sníží transakční náklady a zjednoduší zahraniční obchodování, tak i pro občany, kterým odpadnou starosti ve směnárnách a přepočítávání kurzu. Jsem vlastenec, ale s názorem, že přijetím eura přijdeme o kus naší hrdosti, nesouhlasím. Lev nebo náš jiný národní symbol bude i na euru.

bottom of page