top of page

Euro v regionech

V tak zásadní otázce, jako je přechod na novou měnu je nutné národního konsenzu. Proto je Euro v Česku celostátním spolkem, který klade zásadní důraz na zastoupení ve všech regionech. Za tímto účelem jsou v jednotlivých krajích jmenováni z řad místních aktivních občanů regionální koordinátoři spolku, kteří se svými znalostmi a s přihlédnutím právě na místní specifika v daných regionech koordinují činnost spolku. Jejich role je být kontaktními osobami pro všechny, kteří mají zájem nebo se potřebují dozvědět informace o euru, propagace spolku a jeho činnosti, kterou je především vzdělávání a osvěta ohledně přínosů i rizik spojených s přijetím společné měny euro a vyvracení nepravdivých zpráv, které jsou záměrně šířeny, aby u občanů vzbuzovaly strach a oslabovaly silné postavení České republiky ve sjednocující se Evropské unii.

mapa_krajů_2020.png

Regionální koordinátoři

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

Michael Pascal Večeř

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

portret_full-4.jpg

Prezident spolku

Narodil jsem se v Praze v roce 1988. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval dvě fakulty na Českém vysokém učení technickém v Praze. Veřejný život a státní správa mě zajímaly odjakživa.

 

Za diplomovou práci na téma modernizace veřejné správy jsem obdržel cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol brněnské techniky a mladé talentované pracovníky AV ČR, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, jež jsem přebíral z rukou Václava Hampla, Jiřího Drahoše a dalších vážených osobností.

Po dokončení studia jsem pracoval 3 roky na Ministerstvu pro místní rozvoj jako projektový manažer v evropských fondech, následně v podobných agendách také na Úřadu vlády a Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde jsem nyní vedoucím oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví.

V roce 2019 jsem kandidoval za hnutí HLAS ve volbách do Evropského parlamentu s cílem učinit z České republiky ještě lepší místo pro život v jádru evropské integrace.

Jedním z pilířů Evropské unie a vnitřního trhu, který zajišťuje prosperitu a blahobyt nám všem, je společná měna. Řídím se simplifikací: "Jeden trh, jedna měna!" Euro v Česku však prosazuji nejen proto, abychom prosperovali z jeho ekonomicko-politických benefitů, ale především proto, abychom vrátili do našeho prostoru morální chování a zodpovědnost - k přijetí eura jsme se zavázali a kritéria pro něj plníme, přestaňme si tedy lhát a hledat vykutálené obezličky. Už kvůli sobě samým, abychom nebyli pouze národem kverulantů, ale konstruktivními partnery, kteří se umí podílet a přicházet s dobrými nápady, které pak prosadí ne zatvrzelostí, nýbrž expertízou a diplomacií. 

David Slavíček

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

David Slavíček

David Slavíček.jpg

Regionální koordinátor pro Jihomoravský kraj

Narodil jsem se 7. dubna 1995 v Brně. V roce 2014 jsem úspěšně odmaturoval na Gymnáziu v Moravském Krumlově, kde se počala i má politická činnost. Aktuálně studuji při zaměstnání Teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Po střední škole jsem začal pracovat v nejnavštěvovanějším obchodě s elektronikou v Brně, kde jsem se vypracoval na pozici Provozního manažera, zároveň s tím jsem pracoval i jako operátor na help-line DPMB. V současnosti pracuji jako Technical Shift Leader v IT společnosti embed/IT.

V roce 2014 jsem se stal členem TOP 09, jejímž členem jsem i dnes. Byl jsem zvolen předsedou TOP 09 Moravský Krumlov, aktuálně jsem předseda TOP 09 Brno – Bystrc.

 

Jelikož jsem občanem ČR, tím pádem i EU, nechci se cítit jako poloviční občan. Vyznávám stejné hodnoty, které vyznává EU, rád bych používal společnou měnu, díky které se budu cítit jako plnohodnotný občan EU.

+420 775 074 688

Svatava Matušková

KRAJ VYSOČINA

Mgr. Svatava Matušková

svatava.png

Regionální koordinátorka pro Vysočinu

Narodila jsem se 4. dubna 1985 v Třebíči. Vystudovala jsem PedF Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – psychologie, a od té doby působím jako středoškolská učitelka, nyní na Střední škole stavební Třebíč. Mám zkušenosti s výukou také na základní škole, kromě toho jsem vedla svůj předmět i na Masarykově univerzitě. Dlouhodobě spolupracuji s CERMAT coby certifikovaný hodnotitel písemných prací z českého jazyka. Jsem činná v krajském metodickém kabinetu projektu SYPO a okrajově se věnuji korekturám a copywritingu.

Považuji za důležité občansky se angažovat, zajímat se o svět kolem sebe a pomáhat, je-li to možné a žádoucí. Podílela jsem se proto na vedení volební kampaně do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2017 jako asistentka lídra TOP 09 pro Vysočinu. V komunálních volbách v roce 2018 jsem byla volební manažerkou hnutí PRO ZNOJMO a pomohla mu ke třetímu místu. V roce 2017 jsem byla zvolena regionální předsedkyní TOP 09 Třebíč a v roce 2018 krajskou místopředsedkyní TOP 09 Vysočina.

Absolvovala jsem systemický psychoterapeutický výcvik, plánuji otevření malé soukromé praxe. Naplňovala mě též pozice dobrovolníka v Masarykově onkologickém ústavu či lektora v projektu Pečuj doma.

Zavedení eura podporuji, protože chci, aby Česká republika byla nedílnou součástí evropského dění a měla na něj větší vliv. Z jednotné měny bude profitovat trh, tedy potažmo občané. Jednotnost je kruciální podmínkou evropské integrace a my máme příležitost stát se kredibilním a atraktivním partnerem. Zasloužili bychom si jet v rychlém pruhu, nikoli klusat po prašné cestě.

Jiří Provázek

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Jiří Provázek.jpg

Jiří PROVÁZEK

Regionální koordinátor pro Královéhradecký kraj

Narodil jsem se v roce 1993 v Hradci Králové. Po vystudování místního gymnázia jsem absolvoval ČVUT v Praze a nyní pracuji jako řídící letového provozu.

 

Mám hodně rád cestování a to pro mě také byl první důvod, proč jsem uvítal myšlenku společné evropské měny, která cestování všem občanům zjednodušuje.

Společná evropská měna má ale i makroekonomické výhody. Zvláště v dobách globálních krizí oceňuji mnohem nižší volatilitu eura oproti koruně, která není zrovna bezpečným přístavem pro investory.

 

Euro, větší integrace a ukotvení v rámci Evropské unie nás dělá silnějšími i na poli globálního obchodu a mocenských paktů.

 

Považuji se za kosmopolitního člověka a proto si myslím, že pro blaho lidstva i světa je třeba hranice a bariéry mezi státy bourat a ne je stavět.

Štěpán Jančík

ÚSTECKÝ KRAJ

Štěpán Jančík.jpg

Štěpán JANČÍK

Regionální koordinátor pro Ústecký kraj

Narodil jsem se 3.12.1999 v Kadani. V roce 2019 jsem úspěšně maturoval na zdejším gymnáziu a nyní druhým rokem studuji na fakultě strojní ZČU v Plzni. Mezi mé záliby patří technika a mezinárodní vztahy.

 

Už od mládí se zajímám o dění okolo mě a ve světě. i proto jsem se v roce 2019 stal členem ODS v Kadani. Je to strana, které vděčíme za členství v NATO a EU a která dala základy fungování našeho státu v téměř všech oblastech.

 

Projekt evropské integrace podporuji a s tím souvisí i má podpora eura v ČR. Euro nás posune k vyspělejšímu státu ukotvenému v nejdemokratičtější části světa a umožní nám větší ekonomický rozvoj díky lepšímu propojení na trh Eurozóny, zrušení transakčních nákladů nebo eliminaci kurzovních výkyvů.

 

Jako vlastenec si uvědomuji geopolitickou situaci ČR a když si mám vybrat mezi EU, Čínou a Ruskem, bez váhání volím EU.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Jiří Daniel
Jiří Daniel Trávníček HQ_edited.jpg

Jiří Daniel Trávníček

Regionální koordinátor pro Zlínský kraj

Narodil jsem se 8. července 2002 v Uherském Hradišti. Momentálně studuji Gymnázium J.A. Komenského v Uherském Brodě. Zajímám se o svět vědy a techniky, ale hlavně o veřejné dění a politiku.

 

Jsem aktivním členem školního parlamentu, nebojím se vedení školy přednést svůj názor. Účastním se debatních soutěží, kde se snažím zlepšovat své rétorické schopnosti, protože v dnešní době plné internetové komunikace se schopnost mluvit vytrácí.

 

V roce 2018 jsem se stal členem Mladých demokratů, největší nezávislé mládežnické politické organizace v ČR, následně jsem v Uherském Brodě založil místní klub a byl zvolen jeho předsedou. Naším cílem je, aby se co nejvíce mladých lidí zajímalo o dění ve světě i u nás. Pořádáme zajímavé debaty se studenty a vedením města, přednášky a také organizujeme simulace Evropského parlamentu.

 

Euro podporuji, protože nám přinese spoustu výhod, ať už pro firmy, kterým se výrazně sníží transakční náklady a zjednoduší zahraniční obchodování, tak i pro občany, kterým odpadnou starosti ve směnárnách a přepočítávání kurzu. Jsem vlastenec, ale s názorem, že přijetím eura přijdeme o kus naší hrdosti, nesouhlasím. Lev nebo náš jiný národní symbol bude i na euru.

bottom of page