top of page

Zpracování osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme občanská iniciativa Euro v Česku (dále jen “Euro v Česku”) zřízena ustavující schůzí dne 21. 8. 2019 a registrována podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zápisem do veřejného rejstříku dne 17. 10. 2019 s IČ 08535388. Pojmem občanská iniciativa je myšlen právní pojem “spolek” ve smyslu §214 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

 

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se pouze o základní identifikační údaje.

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás řízeně neshromažďujeme informace. Automaticky generovaná data typu statistiky návštěvnosti webových stránek jsou anonymizovaná.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

  • Zaregistrování Vaší přihlášky do spolku.

  • Kontaktní informace na členy Eura v Česku pro účely komunikace, zajištění přístupu do komunikačních platforem, na sdílené disky, apod.

  • Dobrovolné zveřejnění jména a obce v transparentním seznamu členů Eura v Česku.

 

Osobní údaje zpracováváme na tomto právním podkladu

 

Souhlas

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání emailu na info@eurovceku.eu.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

 

Vaše osobní údaje nepředáváme jiným subjektům a třetím stranám.

V omezené míře budou Vaše údaje zveřejněny na našem webu (viz výše).

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání členství v Euro v Česku (podle čl. 8 Stanov Euro v Česku, eurovcesku.eu/dokumenty).

Po zániku členství budou Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány. Základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu bylo členství v Euro v Česku ukončeno, jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu.

 

Zabezpečení osobních údajů

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií, míru citlivosti osobních dat a účelem jejich zpracování poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Zabezpečení hesel

Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme.

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

V případě potřeby úpravy nebo doplnění nás můžete kontaktovat emailem na info@eurovcesku.eu.

 

Přístup (portabilita)

Emailem na info@eurovcesku.eu nás můžete požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů.

 

Výmaz

Dále emailem na info@eurovcesku.eu můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat.

 

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, kontaktujte nás emailem na info@eurovcesku.eu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. ledna. 2021. Jsou k dispozici elektronicky na www.eurovcesku.ceu/podminky.

Zveřejnění n webu
bottom of page