top of page

Michael Pascal Večeř,

Kontaktujte nás

Veškeré náměty, připomínky nebo zájem o partnerství či jinou formu spolupráce jsou vítány a můžete nás kontaktovat na emailové adrese:

68664563_1329013610595842_57841390543165

Jmenný seznam

Prezident spolku:

Regionální koordinátoři: zde

Sociální sítě

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Bankovní spojení

Podpořit činnost spolku můžete zasláním příspěvku na náš transparentní účet:

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku s IČ: 085 35 388

bottom of page