top of page
portret_full-4.jpg

Michael Pascal VEČEŘ

  • Facebook
  • Twitter

Předseda

Narodil jsem se v Praze v roce 1988. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval dvě fakulty na Českém vysokém učení technickém v Praze. Veřejný život a státní správa mě zajímaly odjakživa.

 

Po studiích jsem 10 let pracoval pro stát v koordinačních, analytických a strategických pozicích, kde jsem se převážně zabýval problematikou EU fondů a regionálního rozvoje. Už v té době jsem narážel na úskalí související s převody prostředků mezi evropským rozpočtem v eurech a českým rozpočtem v korunách. Tyto transakce často měly negativní dopady a náklady, které v konečném důsledku mohly ovlivnit kvalitu projektů konečných příjemců. Proto jsem se začal zajímat o problematiku přijetí eura a čím více jsem se dozvídal, tím více jsem byl pro jeho rychlé přijetí. To, že stále nemáme euro poškozuje konkurenceschopnost malých a středních českých firem, prodražuje život všech občanů Česka a ohrožuje naše úspory. Proto jsem v roce 2019 založil iniciativu Euro v Česku, která sdružuje občany, kteří chtějí euro, šíří osvětu a lobbuje v této věci u politiků i dalších stakeholderů.

V současné době pracuji v korporátu.

bottom of page