top of page
Vyhledat

Začíná národní debata o přijetí eura v České republice

Aktualizováno: 19. 10. 2020

Přijmout, nebo nepřijmout euro v České republice? To je oč tu běží. Politici se tomuto tématu raději vyhýbají. Občanům i představitelům veřejných institucí pak mnohdy chybí základní informace. Proto se občanský spolek Euro v Česku rozhodl převzít iniciativu a zahájit národní debatu o přijetí eura. Debata má ambici zapojit celý národ.Česká republika se podpisem přístupové smlouvy do Evropské unie zavázala přijmout euro. Vzhledem k ekonomické nepřipravenosti byla České republice umožněna dočasná výjimka ze zavedení jednotné měny do doby, než splní tzv. konvergenční kritéria.


Tato kritéria teoreticky můžeme plnit již od roku 2014, nicméně vláda účelově odkládá jejich splnění neúčastí v mechanismu směnných kurzů a nedokončením harmonizace legislativy, což jsou v podstatě pouze formality. Přitom sedm z deseti států, s nimiž jsme společně vstupovali do EU v roce 2004, už euro bez potíží zavedlo. Do roku 2024 se připojí Chorvatsko a brzy po něm Bulharsko a Rumunsko.


Nepřijetí eura je hazardem

Ani Česko by přijetí eura nemělo odkládat. Do eurozóny směřují dvě třetiny našeho exportu a dovážíme z ní polovinu zboží.[1] Česká ekonomika je s tou evropskou propojena doslova pupeční šňůrou a na přijetí eura je ideálně připravena. Toto okno příležitosti se však může uzavřít v budoucí ekonomické krizi. Nejenže přestaneme plnit konvergenční kritéria, ale budou nám chybět i záchranné a stabilizační mechanismy, které si eurozóna po předchozí krizi vytvořila a které české vlády tak kritizují kvůli požadovaným vkladům. Přitom namísto toho, aby si Česko v současné konjunktuře tvořilo úspory na horší časy, jsme svědky průběžného rozpouštění národních rezerv pro vylepšování rozpočtových výsledků vlády.


Zatímco státy eurozóny ponesou následky krize společně a navzájem si pomůžou ve zotavení, Česko závislé na automobilovém průmyslu, který je v krizích vždy první na ráně, bude zasaženo významně a bude si muset pomoci samo. Odkládání přijetí eura je nezodpovědným hazardem s životní úrovní a úsporami našich občanů.


Česká republika je připravena přijmout euro.

Opakovanou mantrou v českém prostoru je, že euro můžeme přijmout teprve, až budeme připraveni. Avšak vzhledem k propojenosti faktorů ovlivňujících schopnost české ekonomiky operovat v prostředí jednotné evropské měny a k dalším omezením hodnotících kritérií nelze stanovit konkrétní dostačující hodnoty ani složený ukazatel ekonomické připravenosti pro přijetí eura. V této věci tedy nakonec nerozhodnou odborníci, nýbrž politici.


Technicky bychom byli schopni přijmout euro do tří let od samotného rozhodnutí. Česko má národní strategii pro zavedení eura, která nastavila detailní technické a procesní postupy krok za krokem, stačí ji pouze spustit,“ říká prezident spolku Euro v Česku Michael Pascal Večeř. „Absence České republiky v eurozóně je za současných podmínek neobhajitelná. Vláda by se měla tomuto tématu přestat vyhýbat a naopak by měla začít informační kampaní měnit veřejné mínění. Avšak politické zájmy často převyšují ekonomické zájmy země a ignorují odborná doporučení. Proto vznikl náš spolek, v němž se sdružili občané, kteří chtějí nahradit vládu tam, kde nemá dost odvahy, a vlastními silami konečně zahájit národní debatu o přijetí eura,” dodává.


Paradoxem je, že jeho slova potvrzuje samotné Ministerstvo financí na svých webových stránkách. V záložce „Euro a Česká republika“ uvádí, že spolu s politickým významem eura při sjednocování Evropy přináší tato měna též četné ekonomické efekty, a to pro oba dva hlavní ekonomické sektory, jimiž jsou podniky a domácnosti. Spojena je podle něj též s důležitými makroekonomickými přínosy, které převažují nad makroekonomickými náklady.[2]

Národní debata o přijetí eura

Spolek Euro v Česku 22. listopadu 2019 rozeslal 6313 starostům všech obcí v České republice průvodní dopis s nabídkou zapojení jejich občanů do celonárodní debaty o přijetí eura. Ta bude probíhat formou vzdělávacích akcí a besed ve všech obcích, které projeví zájem, je tedy možné, že právě i v té Vaší. Na debatách budou přítomni politici z komunální, národní i evropské úrovně, ekonomové, odborníci, podnikatelé, ale především občané.


Cílem národní debaty je seznámit účastníky s mechanismy fungovaní eura i jeho výhodami a následně si povídat o tom, co je zajímá nebo z čeho mají obavy. Spolek věří, že touto osvětou oživí veřejnou diskuzi na téma euro v Česku a především zvýší všeobecnou informovanost ve společnosti.


„V tak zásadní věci je nutný národní konsenzus napříč regiony i napříč politickým spektrem. Proto je pro nás důležité jezdit za lidmi přímo do jejich obcí. Dbáme na to, abychom měli zastoupení v regionech, a postupně získáváme koordinátory, kteří znají místní specifika, mají ke svému regionu a své zemi kladný vztah a jsou pro euro. Seznam obcí, které se k iniciativě připojí, bude spolu s termíny debat postupně uveřejňován na našich webových stránkách a v regionálních periodikách. Čeká nás hodně práce, věříme ale, že je to správná volba pro naší budoucnost a Českou republiku,” uzavírá prezident spolku.Euro v Česku, z. s., 22. listopadu 2019
504 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page