top of page

Připravíme Česko na přijetí eura

vize.png

Absence ČR v eurozóně je za současných podmínek nevýhodná. Vláda by měla neprodleně začít měnit veřejné mínění. Avšak politický zájem ve formě populismu, stejně jako v roce 2006, i nyní převyšuje ekonomické zájmy země a ignoruje odborná doporučení. Proto jsme založili spolek EURO V ČESKU.

Náš spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci přijetí eura k aktivní činnosti na jeho přijetí, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné a osvětové činnosti.

Naším účelem je moderovat občanskou iniciativu s cílem mobilizace proeurového veřejného mínění. Aby se nám to povedlo, zajišťujeme iniciaci vyvážené diskuze o přijetí eura prostřednictvím popularizace eura, zvyšujeme povědomí a informovanost občanů a vyvracíme dezinformace a nepravdy ve veřejném prostoru.

Co děláme

evčA.png

Činnost našeho spolku směřuje primárně k osvětě veřejnosti v souvislosti s otázkami a fungováním společné měny euro. To zajišťujeme prostřednictvím tří hlavních větví: popularizací eura, udržováním znalostního hubu a provozováním think tanku.

bottom of page