O projektu

V rámci našeho poslání jsme připravili projekt Občanská iniciativa vedoucí k politickému přijetí eura v ČR, který má za cíl zprostředkovat všem občanům objektivní, nezkreslené a pravdivé informace o společné měně euro a zapojení České republiky.

Naší motivací je neobhajitelnost absence ČR v eurozóně. Vláda by měla neprodleně začít konat kroky k přijetí eura. Avšak politický zájem ve formě populismu, stejně jako v roce 2006 i nyní převyšuje ekonomické zájmy země a ignoruje odborná doporučení. Jde o společnou budoucnost všech občanů, která nesmí být předmětem těchto politických hrátek.

Připravíme půdu pro politické rozhodnutí vedoucímu k aktivnímu zahájení přípravy obecného zákona o zavedení eura a vstupu do Mechanismu směnných kurzů ERM II. Příští vláda by pak měla stanovit termín přijetí eura a vysvětlit občanům výhody podílu na tvorbě společné měnové politiky a existence záchranných a stabilizačních mechanismů.

Cíl projektu

Cílem je, aby se euro stalo hlavním ekonomickým tématem před volbami v roce 2021.

Výstupy projektu

1.

2.

3.

KAMPAŇ. Ta je jako celek hlavním výstupem projektu. Bude se skládat z informační a populární části.

ANALÝZY. Ty jsou spolu s odbornými články a dalšími dokumenty dílčími výstupy projektu.

ZPRÁVY. Během realizace budeme vydávat průběžné čtvrtletní zprávy o pokroku v projektu, v nichž budeme hodnotit dosavadní postup, dílčí výsledky a detailní plány na další čtvrtletí. Zprávy budou veřejné.

Zásady projektu

Zásadou projektu je otevřenost a transparentnost. Do projektu se může zapojit každý, kdo sdílí jeho cíle. Pojďte do toho s námi!

© 2019, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon