Vyhledat
  • Euro v Česku

Euro v Česku pomáhá vzdělávat veřejnost

Jedním z hlavních cílů spolku Euro v Česku je šíření osvěty o společné měně. Proto jsme se připojili k edukační akci spolku Puls Evropy #VzdělávacíStředy, jejíž prostřednictvím šíříme základní informace o euru a jeho fungování.Vzdělávací středy spolku Puls Evropy, které probíhají od září tohoto roku, jsou cyklem informací o Evropské unii a jejích politikách a nástrojích. Formou informačních kostiček sdílených na sociálních sítích se snaží široké veřejnosti zprostředkovat zjednodušený popis základních procesů a odpovědět na nejčastější otázky.

Euro v Česku přispělo odbornými podklady a spoluprací při tvorbě informačních kostiček týkajících se eura a Evropské centrální banky. V osvětové činnosti budeme pokračovat i na dalších kanálech a především na besedách v rámci národní debaty, kterou se snažíme restartovat.
17 zobrazení

© 2019, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon