top of page
Vyhledat

Euro mohlo vypadat úplně jinak

Věděli jste, že ve veřejné soutěži zvítězila původně jiná podoba eurobankovek? Hlemýžď, potápěč, šroubovice DNA, geometrické abstrakce či kubistické obrazy. I tyto motivy mohly být na dnešních eurobankovkách. Příprava jejich designu začala před 25 lety. Podívejte se na 44 finálních návrhů a posuďte sami, jestli ve veřejné soutěži vyhrál skutečně ten nejlepší.


Proces přípravy eurobankovek začal v listopadu 1994, kdy Rada Evropského měnového institutu, předchůdce Evropské centrální banky, požádala pracovní skupinu pro bankovky, aby navrhla ideové náměty na grafické ztvárnění celé série bankovek.


Co by vlastně mělo být na eurobankovkách, aby je občané přijali za své?

Aby nedošlo k hádkám mezi národy a bankovky protlačovaly ideu evropanství, nesměly na nich být použity národní prvky, ani významné konkrétní osoby evropských dějin. Naskytla se tedy otázka, co by na nich vlastně mělo být, aby je občané vůbec přijali za své?


Proto byla zřízena expertní skupina složená ze zástupců historiků, výtvarníků, psychologů, numismatiků i grafiků. Ta doporučila radě Evropského měnového institutu, aby připravovaná sada eurobankovek nesla buď téma „Historická období a architektonické slohy“, nebo „Abstraktní a moderní motivy“. Rada Evropského měnového institutu doporučení přijala a v prosinci 1995 zároveň rozhodla, že nová měna ponese název euro.


Hlavním úkolem bude zajistit kladný vztah veřejnosti k novým bankovkám.

Následně byla vypsána celoevropská veřejná soutěž na zpracování návrhů budoucích eurobankovek. Tyto návrhy musely respektovat požadavky na snadnou rozpoznatelnost jednotlivých bankovek, dokonalé propracování ochranných prvků, které by maximálně ztěžovaly padělání a hlavně vysokou estetickou úroveň, která byla zajistila kladný vztah veřejnosti k novým bankovkám.


Každá centrální banka členského státu EU mohla do soutěže přihlásit tři návrhy. Celkem bylo podáno 44 návrhu z 14 zemí, Dánsko se kvůli vyjednané výjimce o přijetí eura nezúčastnilo.Ve veřejném průzkumu vyhrály jiné bankovky, než které dnes požíváme.

Z podaných návrhů v září 1996 poradní orgán rady Evropského měnového institutu vybral deset nejlepších. S návrhy, které postoupily do užšího kola, byla seznámena veřejnost. Dotázáno bylo 1896 respondentů ve věku od 15 do 86 let, s věkovým průměrem 43 let.


Z tohoto vzorku 35 % upřednostnilo projekt Maryka Degrese (téma Abstraktní a moderní motivy) a 23 % dotázaných se přiklonilo k projektu Roberta Kaliny (téma Historická období a architektonické styly). Zároveň 76 % všech dotázaných uvedlo, že Kalinovo řešení nejlépe vystihuje evropského ducha nové měny.

Série č. 33 vyhrála ve veřejném průzkumu, přesto však nakonec nebyla vybrána.


V prosinci byla se všemi 44 návrhy seznámena rada Evropského měnového institutu, přičemž k dispozici měla názor svého poradního orgánu a výsledky výzkumu veřejného mínění. Vítězství ve veřejné soutěži na grafickou podobou eurobankovek bylo nakonec přiznáno návrhu Roberta Kalina z Rakouské národní banky, i když podle veřejného mínění skončil až druhý.


16. prosince 1996 byly vítězné návrhy představeny na summitu Evropské rady v Dublinu a přijaty. Dnešní eurobankovky tedy zachycují historická období a architektonické styly v následujícím pořadí:


€ 5: šedá, antika;

€ 10: červená, románský sloh;

€ 20: modrý, gotika;

€ 50: oranžová, renesance;

€ 100: zelená, baroko a rokoko;

€ 200: žlutá, věk skla a oceli;

€ 500: fialová, moderní architektura.


Česko se do soutěže o podobu eurobankovek z pochopitelných důvodů nezapojilo. Přesto nás však čeká podobná událost. Češi budou navrhovat a vybírat podobu rubu českých euromincí, jež následně budou obíhat po celém světě.237 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page