Šíříme osvětu

V rámci šíření osvěty a diskuze o zavedení eura v Česku nabízíme možnost uspořádat u vás v organizaci, obci nebo regionu širokou škálu akcí:

Realizace vzdělávacích seminářů

Realizace besed a kulatých stolů

Propagace přijetí eura na společenských akcích

Zpracování odborných odpovědí na téma euro

Kampaň v ulicích

Náš spolek se snaží při akcích působit pomocí regionálních buněk, které postupně zakládá. Jsou tak zohledněna místní specifika.

Pokud máte zájem, abychom u vás uspořádali osvětovou akci nebo diskuzi na téma přijetí eura, kontaktujte nás na emailu uvedeném zde.

V rámci šíření osvěty je možné si stáhnout řadu publikací zde.

© 2019, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon